Om Digital produktdesign

Detta är vad vi tror digitalisering handlar om, ‘digital produktdesign’.

Något om vad detta är

Arkitekutr, systemutveckling, design 

 

 

Så hur går vi vidare

 

Det behövs en fördjupning och praktisk kunskap.