Om oss

Webbportalen drivs av Näringslivets arkivråd (NLA). Redaktionen består f n av Anastasia Pettersson, Mats Andreasson, Tom Sahlén och Anneli Sundqvist. Den kommer att kompletteras med fler personer vintern 2022-2023.

Det är vår önskan att kunna rekrytera skickliga medarbetare/områdesbevakare till de olika kunskapsavsnitten – även utanför Sverige. Du som vill bidra, tveka inte att höra av dig, kontaktuppgifter finns nedan. Vi behöver dig!

Tack

Tack till Riksarkivet som bidragit ekonomiskt till vårt arbete med webben.

Tack till Lars Linsen som låter oss använda hans datorgenererade logga till Janus-ansiktet.
Prof. Dr.-Ing. Lars Linsen, Institute of Computer Science, Münster – http://www.wwu.de/VISIX