Klassa - begrepp och metod

Metod 1 – Begrepp och analysmodell

Metod 2 – Kärnverksamheter

Metod 3 – Klassificera hälso- och sjukvård   

En ingående beskrivning av begrepp och arbetsmodell för processkartläggning, informationsvärdering och informationsklassning finns i boken Informationsförvaltning i offentlig och privat sektorDen manual för informationsförvaltningen som publiceras på denna webbplats görs en sammanfattande beskrivning av detta arbetsflöde.