Artiklar och white papers

Arkivteori och professionsverktyg

Arkivteorin är levande även i det praktiska arbetet – en omistlig resurs när vi utformar de principer och metoder som utgör informationsförvaltarens profession. Vi har som ambition att på denna sida redovisa och ge tips om värdefulla texter som berör olika grenarna av informations- och arkivförvaltningen. 

PDF-filer för nedladdning

David Bearman
Electronic Evidence 1994

Kanadensaren David Bearman har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av det tänkandet kring records management som tog fart under 1990-talet.
Hilary Jenkinson
A Manual of archive administration 1922

Den brittiske arkivarien HilaryJenkinson Manual tillhör arkivväsendets klassiska grundtexter.
Alf Erlandsson
Electronic records management: A litterature review 1996
Alf Erlandsson var chef för FN:s Arkiv i New York och valutafondens arkiv i Washington. Den av ICA utgivna skriften är en utmärkt genomgång av den debatt om elektronic records som pågick 1992-1996.