Om denna manual

Manualen är ett instrument för styrning, ledning och drift av  informationsförvaltningens olika funktioner:

 – den underlättar ett systematiskt och kontinuerligt arbete
 – den ansluter sig till de standarder som är relevanta, främjar därmed
    kvalitet i verksamheten

I framtiden kommer den att fördjupas och breddas och länkas till exempel som underlättar lokal tillämpning. 

Vi vill betona att det som presenteras är ett arbetssätt som vuxit fram i NLA, främst i anslutning till bokutgivning från år 2000 och framåt. Våra lösningar är dock inte huggna i sten. Vår önskan är att från och med nu göra en resa där vi tillsammans bidrar till en kontinuerligt förbättrad  informationsförvaltning.