Rapporter

Här kommer vi att lägga ut information om pågående projekt, rapporter från konferenser m m. Kontakta gärna vår redaktion om du har något att rapportera.