Guider, handledningar, presentationer

Guider och handledningar

DIRKS metod  –  DIRKS   (Designing and Implementing Recordkeeping Systems)

Presentationer

Klicka på titeln, läs eller ladda ned.

Om INFORMATIONSFÖRVALTNING förr och nu

18 mars 2016, boklansering RA.
Föredrag av T Sahlén.

Om INFORMATIONSFÖRVALTNING

Föredrag hos Cyber A/S, Oslo 2018. Föredrag av T Sahlén

Om KLASSA, Stockholm mars 2018

Konferens anordnad av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Föredrag av T Sahlén.

Om INFORMATIONSFÖRVALTNING

Aktuell version dec 2022. Föredrag av T Sahlén

Filmer

Presentation av denna webbplats i samband med Nordiska arkivdagarna, Stockholm 1-2 sep 2022. T Sahlén