Början på en utvecklingsprocess

Två bra artiklar att läsa handlar dels om vad utveckling är, ställt mot verksamheter som förvaltar eller sysslar med drift/operations. Detta handlar alltså om vad en verksamhet gör, dess grundläggande mindset kring aktiviteter. Artikeln finns här: https://irm.se/artiklar/utveckling-ar-larande/

Den andra artikeln handlar om hur verksamheten är, dess mindset kring egenskaper som hur man är, som organisation, inom team. Denna artikel finns här: https://smidigt.blogspot.com/2018/06/driv-ut-radslan.html

Dessa två artiklar är bra utgångspunkt för att komma vidare med att börja skapa praktiska verktyg för en verksamhet att bli en utvecklande organisation. 

 

 

Utveckling vs Förvaltning och drift

Bilden ovan bygger på artikeln ‘Utveckling är lärande’. Den illustrerar de två typer av verksamhet, drift/förvaltning till vänster i grått och utveckling till höger i lila/grönt. Den fortsätter också att beskriva hur de olika delarna i en utvecklande organisation kan utföras. Förståelsen för skillnaden mellan förvaltning/drift och utveckling är fundamental och bilden är en hjälp i detta. Bilden är också en början på hur man kan skapa en utvecklande organisation, i grönt och börjar också adressera det kankse största området, att gå från behov hos anävndare och verksamhet ner till en fungerande lösning eller produkt. Den gör detta genom att utgå från arkitektur, men det behövs flera olika förmågor här, vilket vi återkommer till.

Bilden är skissartat utformad, därför att detta är en ansats. Det är en utvecklingsprocess och vi behöver förstå om vi är rätt ute här, genom att prova mot användare, läsare och fokusgrupp kring vårt arbete. När vi lär oss kommer bilden uppdateras och bli tydligare och vi kommer även att publicera praktiska verktyg.