Processdesign - och designad informationsförvaltning

Rubriken beskriver ett viktigt utvecklingsfält i och utanför Sverige. Det är vår ambition  att kunna spegla detta genom regelbunden rapportering från pågående projekt.