Klassa 2.1

Klassificeringsschemat Klassa 2.1 med publiceringsdatum 2019-02-06 presenteras här.
Nyheter sedan förra utgåvan (mars 2018) är att klassificeringsschemat har kompletterats med särskilda kolumner för juridisk person, ansvarig enhet och IT-system samt att VT 1 Ledning av kommunala företag har uppdaterats. I den uppdaterade introduktionen och i schemats ledtexter finns också några förtydliganden ifråga om VT1 Ledning och  *.0 för ledning av visst verksamhetsområde och viss processgrupp.
Mindre förändringar i systemet bokförs fortlöpande i en särskild flik i respektive Excel-fil.
Aktivera länk om du vill ha fil nedladdad.

Intro till Klassa utan ingress 2.0

VT 1 LEDN KLASSA 2.1

VT 2 STÖD KLASSA 2.1

VT 3 KÄRN KLASSA 2.1

Om Klassa och informationsförvaltning – se presentation från seminarium med Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, 1. STOCKHOLM 21 MARS 18 . Materialet får användas om källa anges.