Vad vi vill täcka in

Detta är exempel på vad vi tror att arkitektur, design och agila roller kan bidra med. Listan kommer växa med tid och insikter. 

Något om sättet

Vi vill presentera vad som är tillämpligt för informationsförvaltning och sätta detta i ett förståeligt sammanhang för de som arbetar i arkitekt, design och agila roller. Att alltså visa vad dessa rollers verktyg kan bidra med, och hur, genom att peka på vad som är typiskt användbart inom informationsförvaltning. På detta sätt kan vi stärka och rusta roller att arbeta inom domänen.

Sedan tror vi att detta är användbart också för informationsförvaltare och verksamhetsutvecklare och andra som kan informationsförvaltning men där behövs ett sätt att använda verktygen utan att alltid kunna den djupare metodiken och tankesätten bakom. På detta sätt kan vi rusta roller i kompetenser som de kanske inte är vana vid från början. 

I beskrivningen nedan så använder vi både engelska uttryck och vissa uttalade metodiker och begrepp. Vi kommer att förklara dessa, tills vidare är de helt enkelt enklare att använda än att försöka översätta till svenska, dessutom lättare för de som vill börja leta och läsa på redan nu. 

Det vi tänkt behandla är olika områden som utvecklingsprocessen i sin grundform. Förståelsen av den basala processen med behov och krav, design av lösningar, hur man bygger och sedan testar. Att beskriva hur detta kan göras iterativt och utforskande i agila sätt. En viktig del här är förståelsen av skillnad mellan olika problemtyper, enkla, komplicerade och komplexa och som ofta är något som ställer till det med tidplaner och leveranser och hur man kan adressera detta med utforskande arbetssätt. Andra basala begrepp rör skillnad mellan problem och lösningsrymder och skillnaden mellan outcome, impact och functions för verksamhet och användare. 

Processmodellering är något som arkitekter kan och kan stötta processkartläggning med, utifrån modellspråk och former som stadsplaner som illustrerar hur värdeströmmar går tvärs igenom en verksamhet. Men även begreppet kring förmågor som också lämpar sig väl till att bygga IT-lösningar utifrån serviceorienterade arkitekturer. 

Att förstå användare och hur de skall få smidiga lösningar vill vi hämta från tjänstedesign och UX-rollerna. Där finns metodiker som användarresor i olika form och som stärker den användarcentrerade utvecklingen samt designspråk kring användarupplevelse i färg och form. 

Hur man arbetar utforskande, kontinuerligt hämtar vi från den framväxande product-management rörlsen. I den omgivningen finns också tankar kring strategi, roadmaps och andra sätt att planera, återigen på ett utforskande och värdeorienterat sätt, med metodiker som value-funnels och opportunity space trees.

Hur vi kan hämta en kultur av lärande ifrån design och den agila rörelsen och hitta sätt att tillämpa i ofta mer regelstyrda organisationsformer. Hur vi hittar plats för innovation och inspiration till förändringsarbete hämtar vi från Lean Startup tankesätt i olika former för att accelerera lärande och hur det kan styras mot leverans av fungerande informationsflöde och nya innovativa möjligheter dessa ger. 

Vi tror också att det finns ett värde i en översiktlig kunskap om hur man bygger digitala lösningar, hur en modern webbaserad lösning faktiskt fungerar kan vara värt att förstå både konceptuellt och med de typiska tekniska plattformarna. 

Vi vill utgå från kända metodiker och ramverk och som ofta är mycket omfattande. För att bara nämna ett par så hämtar vi mycket från BTABoK från IASA samt utgår från de svenska arkitektroller som IASA Sverige definierat. Även inom de andra rollerna finns omfattande material ofta i form av böcker eller websiter där vi alltså sammanfattar, sätter in i sammanhang och anpassar för informationsförvaltningens domän. 

 

Så vi börjar här

 

Det är alltid tre stråk som utvecklingsarbete behöver organiseras utifrån; Det första är spårbarhet och kvalitet från behov till test av implementation (V-modellen). Det andra är kadensen från vision och behov som skärps till via krav och breddas utifrån verksamhet och användares behov (arkitektur och tjänstedesign). Samt bredden där system och sätt finns i ett sammanhang med den övriga verksamheten och dess omgivning (gemensam leverans). 

Det är här vi vill börja och vi kommer fylla på med material utifrån detta inom den närmaste framtiden.