Länkar

Dokumentation/dokumenthantering och arkivförvaltning
ASA – Australian Society of Archivists
AIIM – The Association for Intelligent Information Management
ARMA –  American Records Management Association
DLM Forum
FAI – Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning
Gartner glossary
ICA – International Council on Archives
InterPARES 
ISO
Moreq 2010
NAA – National Archives Australia. Information management standard

NARA – The National Archives and Records Administration
New South Wales, Government Recordkeeping
NLA – Näringslivets arkivråd
Norska Arkivverket
Records in Context (RiC)
Riksarkivet
SAA – Society of American Archivists
SAA Glossary
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet
SIS – Svenska institutet för standarder. TK 546


Informationssäkerhet

Informationssäkerhet.se erbjuds ett sammanhållet och praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska myndigheter. Webbplatsen är en resurs för alla som arbetar med informationssäkerhet i organisationer.

https://www.informationssakerhet.se/
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/

Arkitektur

IASA – Sveriges IT-arkitekter
The Open Grout och TOGAF