Manual för informationsförvaltning

Välkommen till en webbaserad manual för informationsförvaltningen. Genom att trycka på STARTA HÄR leds du in i ett system där du får råd om hur du utvecklar och underhåller instrument och rutiner för ledning och styrning av verksamheten.

Figurens övre del behandlar de återkommande insatser som krävs för att skapa och underhålla informationsförvaltningens centrala styrdokument: verksamhetsanalys, informationsvärdering, dokumentationsplanering, arkivredovisning

Den nedre delen åskådliggör informations­förvaltningens praktiska  funktioner, där styrdokumenten kommer till användning. 

I dagsläget är momenten Verksamhets­analys, Informations­värdering och dokumentations­planering publicerade. Det är vår ambition att utveckla manualen till en heltäckande hjälpreda för dig som arbetar med olika moment i din organisations informations­förvaltning.