Termer och begrepp

Agilt tänkande – Ett begrepp som är alltför stort att beskriva här. I sin mest praktiska och mest välkända form, Scrum. Läs mer på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development

Arkitekturramverk – Detta är metodiska sätt att analysera, förstå och illustrera komplexa verksamheters arbetssätt, roller, information och tekniska lösningar. För att beskriva förändringar och genomföra dem. Exempel är Zachman eller TOGAF.

DIRKS – Läs mer här: https://informationsforvaltning.com/dirks-designing-and-implementing-recordkeeping-systems/

IASA International – Internationell organisation för IT-arkitektur och som b.la har arkitekturramverk, BBABoK samt kursverksamhet CITA-F m.fl. Läs mer här: https://iasaglobal.org/

IASA Sverige – Den svenska delen med b.la kurser och certifieringar samt svenska arkitektroller beskrivna. Läs mer här: http://www.iasa.se

Iterativ utveckling – Att driva arbetet i kompletta cykler men många gånger för att minimera risk och maximera lärande. Egentligen en reaktion mot vattenfallstänkande.

Kontinuerligt utforskande – Ett relativt nytt begrepp ifrån ‘Product Management’-rörelsen(finns inget riktigt bra svensk term ännu) och  som handlar om att hela produktutvecklingscykeln kan beskrivas som ‘Continous Product Management’, ‘Continous Product Strategy’, ‘Continous Product Discovery’ och ‘Continous Product Delivery’. Detta inbegriper hela verksamheten, från ledningens beslut och visioner till leverans mot slutkund inklusive hur produkten används, returneras, avvecklas. Populariserat av bland andra Teresa Torres:  https://www.mindtheproduct.com/

Modellspråk – Oftast grafiska symbolspråk och regelsystem som hjälper till att beskriva verksamheter, deras mål och behov, informationsstrukturer, tekniska lösningar. Exempel är Archimate och UML.

Recordkeeping by Design – Läs mer här: https://informationsforvaltning.com/om-digitalisering/by-design/

Test, testfall, testplanering – Beskrivningar av hur och vad som skall testas i både arbetssätt, funktionalitet, information. Mer eller mindre formella. Testplanering beskriver hur tester går till. Regresssionstester är urval som utförs för att säkerställa funktion vid uppdateirngar

TOGAF – Ett arkitekturramverk från Open Group. Läs mer här https://www.opengroup.org/togaf

Zachman – Ett arkitekturramverk karaktäriserat mera av beskrivning än metodik, framtaget av John Zachman. Läs mer här: https://www.zachman.com/