DIRKS – Designing and Implementing Recordkeeping Systems

DIRKS växte fram i den records management-miljö som utvecklades i Australien under 1990-talet och fick sin slutliga form år 2001. Syftet med DIRKS är att utreda, kravställa och upprätta system för informationsförvaltning som svarar mot organisationens behov. Själva utredningsmetoden  har som framgår av grafen även flutit in i ISO 26122, Work process analysis for records (2008). Här presenterar vi verktyget i sin helhet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.