Om resurser för informationförvaltningen

Metoder, rutiner och praktiska verktyg för de olika momenten i informationsförvaltningen utvecklas ofta lokalt där man befinner sig. När vi delar med oss av det bästa vi åstadkommit bidrar vi till utvecklingen av vår gemensamma profession – best practice i bästa bemärkelse. 

Under denna rubrik presenteras hjälpmedel som får utnyttjas fritt. 
Om du har eget material att erbjuda eller vill ge oss tips, hör gärna av dig.