Konsulter och utbildare

Behöver din organisation hjälp med

  • verksamhetsanalys
  • processdokumentation
  • klassificering
  • värdering
  • dokumentationsplanering
  • e-arkivering

    eller:

  • införande av LVI
  • underlag för egenkontroll

Konsulter som arbetar med LVI och ISO 15489 som plattform

Det går f n inte att certifiera sig mot LVI eller ISO 15489.  Din organisation rekommenderas dock att upprätta ett underlag för egenkontroll som omfattar de delar ni önskar följa upp. Nedanstående konsulter har kompetens  att bistå i arbetet.