Hur förhåller sig LVI till LIS

 

Inom informationsförvaltningen är ISO standarden ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) en central komponent. LVI har ett särskilt nära samband med ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS). Båda standarderna syftar till att stödja hanteringen av informationstillgångar. LIS är en del av den informationstekniska standardiseringen och är utformad för att säkerställa säkerhetsåtgärder som ger skydd för informationstillgångar. LVI syftar till att skapa och styra verksamhetens information med aspekter på tillförlitlig, äkta, fullständig och användbar information.

Nedan beskrivs kort informationssäkerhetens grundläggande delar.