SiS/TK 546 Informationsförvaltning

SiS tekniska kommitté 546 svarar för arbetet med standarder som tillhör informationsförvaltningens olika grenar, i Sverige och internationellt.

På SiS’ hemsida finns information om kommitténs uppdrag och aktiviteter

TK 546 har även presenterat en introducerande text om Ledningssystem för verksamhetsinformation som vi rekommenderar.