Detta är ett pågående arbete men vi har en första version som vi vill dela med oss av, så långt den kommit nu. Syftet med denna är alltså att kunna se vad som finns på plats i vår verksamhet, vad som behöver stärkas och utvecklas.

 • Uppe till vänster – Digitaliseringens plats i verksamheten och gentemot informationsförvaltning. Även användare, kunder och verksamheten och deras behov. Syfte och mål med verksamheten.
 • Uppe till höger – Vad en digital produkt egentligen är och hur den hänger ihop med verksamheten. Tjänstens anatomi, verksamhetens förmågor roller och aktiviteter.
 • Nere till vänster – Hur utvecklingsarbete bedrivs, att det är ett pågående skede snarare än en engångföreteelse och hur detta hanteras i projekt och förvaltning. De två looparna med att utveckla och att styra och leda utveckling. 
 • Sammantaget visar alltså bilden också hur man kan kartlägga och navigera i sin verksamhet för att identifiera vad som finns på plats och vad som behöver stärkas. Att skapa en medvetenhet om de olika förmågor som behövs. Vad det är olika roller utför och hur de samarbetar, hur kan vi tänka mer utifrån ett utforskande sätt, hur kan vi utgå från att digitalisering handlar om att skapa kunskap framför allt, om vad behoven hos användare och kunder och verksamheten hur man bäst möter dem.

Längst ner till höger finns också med:

 •  hur verksamheten relaterar till sin omgivning
 • förändringsarbete
 • det praktiska resultatet av digitaliseringen, det som brukar kallas ’leveranståget’ i agila sammanhang. Här adresseras också verksamhetens möjlighet att hysa och leverera tjänsten, infrastruktur, avtal och upphandlingar med leverantörer.

De olika pilarna i bilden illustrerar dessutom:

 • Samarbete mellan olika delar och mellan olika roller
 • Olika nivåer inom ett område och inom kompetenser

Detta handlar om helhet. Utifrn vår tes att verkmsaheter är bra mangarerade kring ledning o styrning, kring projekt och IT/drift men inte därmellean så ser vi att detta är vad vi beöver förstå.

 • Främst detta att det är en helhet. Timglaset gör sig påmint. Om vi bara har en tunn linje mellan ledning o styrning osv. o IT-drift så är det svårt att både se och managera en helhet som behöver mera bredd.
 • Det ena benet som är lager av att fånga insikter, formulera behov och ansatser till en lösning.
 • Det andra benet som är V-modellen och som handlar om att göra detta på ett managerat, spårbart sätt. Först då kan ledning och vad användare använder och kunder köper hela tiden påverka varandra.
 • I detta fallet är många olika delar inblandade. Roller och team. Organisation och ledning. De tekniska systemen och dess drift och förvalnting. Behov som fångas och blir till nya lösningar.
 • Här är metaforen snarare en segelbåt och dess besättning en bättre metafor. Det måste finnas ett mål. Allting skiftar hela tiden, ibland måste man även byta mål. Det måste finnas ett väl fungerande team, med ledning på plats, som hela tiden anpassar efter det förändrade läget och förutsättningarna. Därifrån kan man sedan dra andra metaforer kring om teamet skall vara toppstyrt som på 1800-talet eller mera självorganiserande som ett modernt team i Whitbread (Volvo Ocean Race).

Tillbaka: Digitalisering – Systemutveckling