The Liquid Canvas är ett verktyg att driva utvecklingsarbete för digitala produkter. Canvasen har fyra kvadranter(NE..SE) och två sektorer(SSW/SSE). I NE-kvadranten beskrivs syfte och mål. I NW-kvadranten beskrivs en ‘holding environment’ dvs allt som behövs kring team, en plats, en sponsor, way of working och team protocols – med utgångspunkter som ‘fail safe’ och ‘självorganiserande’ coh ‘korsfunktionella team’. I SW-kvadranten drivs research-arbete enligt design thinking-principer. I SE-kvadranten listas ‘opportunities’ dvs förslag, möjligheter enligt tankarna från ‘Continous Product Discovery'(Torres). Dessa opportunities beskrivs vidare med designförslag och hur man kan testa.

Canvasens way of working är att skapa en första version av sitt OST-träd, sedan går man tillbaka till syfte, och kollar att detta stämmer. Detta indikeras med de grå pilarna som går motsols i mitten av canvasen.Man följer upp sin holding environment och ser att den stämmer. Man fortsätter sedan motsols och går igenom sin holding environment och vidare till sin research och därefter fortsätter man att uppdatera och komplettera OSTn.

Arbetet går sedan vidare genom att man utför experiemnt för att se om man är rätt ute enligt principen: Fortsätt/Fortsätt men modifiera/Pivot dvs byt riktning helt. 

Tillbaka: Digitalisering – Systemutveckling