<tbd bild här>

Det handlar om både att bygga rätt produkt, och att bygga produkten rätt.

 • Upplever du att du har kontroll över de produkter/tjänster du bygger eller köper utifrån
 • Vilka behoven är som produkten skall lösa
 • Hur du då kravställer, som beställare, och mot leverantör så att de levererar en lösning som motsvarar dessa behov
 • Hur du sedan säkerställer att produkten tekniskt sett motsvarar dessa behov.
 • Att du har kontroll över hur upphandling, bygge, leverans, införande egentligen går? Att det finns en tidplan som beskriver, inte att en viss produkt eller funktion införs, utan vilket behov som löses och när
 • Att du sedan kan leveransgodkänna – alltså leveranstester
 • Att du sedan kan vara säker på att produkten fortsätter att fungera, vid systemuppdateringar, vid uppdateringar från leverantör, när infrastruktur förändrats – alltså regressionstester
 • Att du öht har kontroll över vad för slags underhåll som behövs, från operativsystem, databaser, leverantören, andra delar som databashotell, licenser, certifikat, ändringar i infrastruktur
 • Att du kan ha kontroll över både att det är rätt produkt(behov, användare osv. dvs validering) och att produkten är rätt.
 • Tror du att det som står ovan är omöjligt att få kontroll över? Många organisationer har full kontroll över detta och beställare, verksamhet, användare osv. är inte tekniker utan har rätt roller och rätt metodiker på plats.

Andra kontrollfrågor: 

 • Upplever du att en leverantör säger att du behöver en uppdatering, ny version, ny produkt utan att du är helt säker på vad detta innebär? Från kostnad, säkerhet, tekniskt, behovs-perspektiv.

Testfall och att använda det som mått på leverans/kvalitet funkar förmodligen, inte helt provat ännu i Staden men ändå. Det anknyter till testdriven utveckling. Det är något som ändå görs tidigit genom AC’s i epics o stories så mkt finns redan på plats. Testfall driver utvecklingen, drar resten med sig, genom att man börjar tänka i vad vad som faktiskt behöver finnas på plats.

Tillbakahttps://informationsforvaltning.com/digitalisering-metodik/