< Denna sektion följer på 'positionering' och skall handla om:
- Vad systemutveckling är förklarat på ett praktiskt, förståeligt sätt. Idag. Allt från arkitektur, tjänstedesign/UX, agila rörelsen till vad det mera allmänt anses vara; kod, IT. Att gränserna mot beställande, ledande roller är diffus.
- En praktisk metodik för att kartlägga vad man som verksamhet har för förmåga inom systemutveckling och hur man sedan kan gå vidare och stärka denna. />

Så hur kan man få systemutveckling på plats?

“Har du ibland en känsla av att inte förstå hur verksamheten skall få digitala lösningar på plats?”

Den första delen är att beskriva de olika förmågor vi menar ingår i systemutveckling. Dessa visas i den klickbara grafiken nedan och innehåller fördjupningar som visas när man öppnar en förmåga. Utifrån dessa beskrivningar kan verksamheter skatta sin egen förmåga utifrån utgångspunkten att de roller man redan har ofta kan rustas att bidra till en förmåga. I andra fall behöver kompetens kompletteras men att det då är viktigt att hitta rätt, bred kompetens för att begränsa antal roller och med det kostnad och komplexitet i utvecklingsprojekt.

Detta är ett pågående arbete men vi har en första version som vi vill dela med oss av, så långt den kommit nu. Syftet med denna är alltså att kunna se vad som finns på plats i vår verksamhet, vad som behöver stärkas och utvecklas. Modellen är startpunkten för att kartlägga och navigera i sin verksamhet för att identifiera vad som finns på plats och vad som behöver stärkas. Att skapa en medvetenhet om de olika förmågor som behövs. Vad det är olika roller utför och hur de samarbetar, hur kan vi tänka mer utifrån ett utforskande sätt, hur kan vi utgå från att digitalisering handlar om att skapa kunskap framför allt, om vad behoven hos användare och kunder och verksamheten hur man bäst möter dem. Denna modell kan alltså ses som en slags ’karta’ att navigera efter och tillsammans med förklaringar och fördjupningar en slags ’atlas’.

Så var börjar vi?

“Har ni ibland en känsla av att inte veta var ni skall börja?”

Att utföra både skattning, att föreslå förstärkningar görs via ett kontinuerligt utforskande arbete som drivs via en Liquid Canvas, (se mer nedan).

En viktig grund i att beskriva digitalisering och vad som behöver är att ’det ofta beror på’, ett visst behov på ett område, eller en del inom digitalisering, kan ofta göras på olika sätt. Ibland behövs en roll, ibland en metodik, ibland behöver man hjälp av en duktig konsult, ibland har man redan kompetens och verktyg på plats, ibland är det kanske utrymme, mandat och resurser och hur man förbättrar samarbetet kring befintliga sätt. Översikten över de olika kompetenser som behövs är alltså bilden ovan. Men sedan behöver det som beskrivs där ett sammanhang. Det beskrivs i vad vi valt att kalla en ‘Dialogmodell’, en bild och ett sätt att få dessa kompetenser, roller och förmågor att fungera tillsammans och med den övriga verksamheten.

Detta beskrivs mera utförligt här: Digitalisering – FöreslagenDialogmodell

Den tredje delen är sedan ett sätt att driva detta arbete. Vi föreslår ett arbetssätt och ett verktyg som bygger på design-thinking och agila principer och som kallas ‘The Liquid Canvas’.

Detta verktyg beskrivs mera utförligt här: Digitalisering – TheLiquidCanvas

Så för att sammanfatta. Vi anser att verksamheter behöver en rad olika förmågor, kompetenser, verktyg och roller för att lyckas bättre med digitalisering. Vi listar och beskriver dessa och hur de behöver samverka. Vi beskriver även hur verksamheter kan börja närma sig dessa förmågor, rusta sin befinliga organisation och roller och hämta in det de inte klarar själva och även driva detta arbete på ett utforskande, agilt sätt.

Det här kan se ut som ett oöverstigligt arbete att klara av själv och vi siktar därför på att etablera sätt via utbildningar, konsultverksamhet för att stötta i detta.

Tillbaka till Positionering Digitalisering – Positionering