Behovet av en arbetsmodell för digitalisering

3.1  En konceptuell modell för process (re)engineering. Grafer, utgå från DIRKS A-H

3.2  Beskrivning av återkommande aktiviteter i den digitala transformationen

3.3  Aspekter på systemutveckling som en del av detta

3.4  Mot en ny modell för systemutveckling som en del av detta

Här föreslår vi att vi lägger DIRKS metod som grund för vår beskrivning av digitaliseringsprocessen:

A Preliminär utredning 

B Verksamhetsanalys

C Kravbeskrivning dokument(ation)

D Checka av befintliga system

E Strategi för informtionsförvaltningen

F Design av nytt/färändrat system

G Implementering

H Uppföljning

Ny graf som illustrerar dessa steg? Som ersättning för eller förbättring av denna:

Jag tänker mig att vi författar texter till A-H ovan.
Och att arkitektur/design/agilt/systemutveckling(Mats) befinner sig i D och F.

Observera att A-B finns i det LVI-ramverk som finns i boken.
Observera också att följande graf delvis kan användas som illustration:

… eftersom den placerar in IT-systemet ungefär där det dyker upp i DIRKS.

INFORMATIONSOBJEKTETS ”PLURALISERING”

(Detta kanske hör hemma i boken?)

(Ekonomisk historia och records management)

(Annars en del av 1.2)

Hos hantverkaren (före industrialismen)
 – den i hantverkaren inbyggda, organiserade och utövade tillverkningsprocessen
 – informationshanteringen integrerad i den kompetens som bärs av hantverkaren

Från hantverkaren till fabriken:

 – tillverkningsprocessen en industriell process, organiserad, ledd och utövad av fabriken
 – produktionen och produkten överordnad (den alienerade) producenten
 – informationshanteringen integrerad i den kompetens som bärs av “fabriken” eller av den
   som äger fabriken
 – verksamhetsinformationen överordnad (den alienerade) producenten

I den utvecklade industriprocessen (för varor och tjänster):

 – löpande bandet som motor och metafor för den industriella processen
 – det industriella rummet överskrider (blir större än) den slutna fabriken
 – den industriella processen som intellektuellt sammanhållet objekt för fortgående
   rationalisering


Verksamhetsinformationens utveckling till eget objekt:

 – behov av information för den industriella driftens ledning och kontroll
 – växande autonom records management som svar på detta
– “kontoret” som plats och metafor för ledning och administration
 – kontorsarbetets och de administrativa processernas fortgående rationalisering
 – den autonoma Informationsförvaltningens utveckling till olika professioner

I den digitaliserade industriprocessen:

 – digitalisering för att hantera större och mer komplexa informationsmängder
 – dokumenthantering, IT och systemförvaltning som lösgjorda kompetensområden i denna
   utveckling
 – business improvement by recordkeeping design

Den professionaliserade informationsförvaltningen:

 – recordkeeping i sin egen rätt: Recordkeeping by design.
 – archiving i sin egen rätt: Archiving by design.