En grundläggande fyrfältare kring digitalisering

En grundläggande fyrfältare kring digitalisering

En grund i digitalisering och förändringsarbete kommer från designvärlden och pratar om ‘impact’, vad man vill ha ut som användare och som verksamhet, och ‘manifestation’ som handlar om hur detta går till, ett system, ett arbetssätt osv.

En första uppdelning när man kommit en bit i sina tankar kring digitalisering är då att ställa sig frågan enligt en fyrfältare: New Impact New Manifestation | New Impact Same Manifestation | Same Impact New Manifestation | Same Impact Same Manifestation

Alltså är vi ute efter samma resultat i verksamhet eller för användare men på samma sätt eller på ett nytt sätt? Eller är vi ute efter något helt nytt resultat i verksamhet eller för användare och isåfall på samma eller ett nytt sätt. Ofta handlar det ju om att vi vill ersätta ett system med ett annat, alltså ‘same impact’, och vi antar att det bara handlar om att skaffa ett nytt system. Men, nya system innebär nästan alltid att vi måste förändra därför att det fungerar på ett annat sätt eller erbjuder nya möjligheter. Konsekvenserna kan bli mycket stora, eller omvänt vi kan gå miste om möjligheter om vi underskattar impact.

Sök inlägg

Författare