En metafor för digitalisering

En metafor för digitalisering

Bilden ovan som skall föreställa ett träd och är en metafor för digitalisering. Trädets gröna grenverk kan sägas utgöra verksamheten. De röda frukterna är de värde som digitaliseringen tillför, i form av stöd för användare, erbjudande till kunder och nytta för verksamheten. Rotsystemet är själva den digitala implementationen, systemen men också arbetssätt och information som digitaliseringen är uppbyggd av. Däremellan finns stammen, den del som knyter samman verksamheten med de digitala systemens implementation. Det som knyter samman verksamheten med tekniken(IT). Detta som brukar kallas ‘Gapet mellan verksamhet och IT’

Bilden representerar, detta gap, som behöver adresseras när det gäller att få digitalisering på plats. Verksamheten har vi normalt bra koll på. Likaså har vi ofta bra IT-avdelningar på plats, stabil infrastruktur och kapabla förvaltningsorganisationer. Men det är något som händer vid förändringar, vi verkar ofta missa vikten, bredden, komplexiteten i att förstå vad problem som adresseras egentligen är, vad behoven är och hur vi vill att det skall fungera, och inte minst sedan översätta detta till fungerande tekniska lösningar som också är kostnadseffektiva, stabila och säkra.

Dessutom fungerar trädet som metafor även ur ett annat perspektiv som vi tycker är viktigt. Det att digitalisering inte är något som händer under en begränsad tid. Liksom trädet har en historia, ett arv, och liksom trädet kommer att stå under många år, växa och förgrenas så är det en bild för verksamheter som är både äldre och kommer att sträcka sig längre fram i tiden än vad alla våra digitaliseringprojekt kommer att göra. Detta perspektiv är också viktigt att ha med sig för att få bra digitalisering på plats. När vi inför en förändring bygger vi på vad som gjorts tidigare, vi måste adressera en smidig migrering, förändring för användare, nya upplevelser för våra kunder. Och även om det är lätt att fångas av nuets alla möjligheter och komplexitet är det viktigt att inte tappa bort perspektivet att någon gång skall de vi nu gör ersättas av ett nytt system, ett nytt sätt att arbeta och det är vårt ansvar, för verksamhetens bästa, att förbereda det skiftet redan nu, med ordning och reda, bra dokumentation och genomtänkta rutiner.

Gapet mellan Verksamhet och Teknik och att överbrygga detta. Arv. Nuet. Framtiden. Detta område, gränsområdet av olika nivåer och roller och representerat av stammen som förbinder rotsystemet med grenverket är vad vi särskilt vill adressera när det gäller digitalisering.

Sök inlägg

Författare