Om ett grundproblem vi tror är viktigt att adressera i digitalisering

Om ett grundproblem vi tror är viktigt att adressera i digitalisering

Om vi återvänder till bilden av ett träd så illustrerar denna också något vi ser ofta är fallet i verksamheter. En överbyggnad av organisation kring ledning o styrning, projektledning och i viss mån tjänste/produkt-hantering/chefsskap. Sedan ett gap ner till IT, drift, förvaltning som ofta i sig är kompetenta. Men däremellan finns ofta en brist. Man kan se det som att trädstammen är väldigt tunn. Man tror att det går att kravställa och sedan kan IT ‘bara få det på plats’, hur svårt kan det väl vara.

Men det behövs en kadens av problemförståelse, användare och kunders behov och hur man får en lösning som motsvarar detta, se mera om detta på sidorna om digitalisering. Stammen är en bra bild också därför att även om detta är ett stort och omfångsrikt område, kan man se arbetsinsats och roller som ganska litet och ganska få relativt hela organisationen. Därför är trädet en bra bild.

Men om detta inte adresseras, om inga eller få roller arbetar med detta, blir det istället en alltför smal stam och där frukten får svårt att mogna. En annan bild är ett konceptuellt timglas där problem, behov samlas högst upp och formuleras som väldigt lösa nyttor och ambitinoer och som en IT-avdelning sedan skall ta emot och förverkliga. Konceptuellt behöver denna vara mycket bredare, asnvar, vikten av, värdet av leverablerna måste mer se ut som ett rör än ett timglas.

Sök inlägg

Författare