Viktiga anknutna standarder

SS-ISO 15489-1:2016 IDT  Dokumentation – Hantering av verksamhetsinformation – Del 1: Grunder och principer

En fördjupning av ISO 30301, riktad till de operativt ansvariga. 

Om verksamhetsinformation (records) och deras egenskaper: autenticitet, tillförlitlighet, integritet, användbarhet 
Om metadata för verksamhetsinformation
Om system för verksamhetsinformation och deras egenskaper: pålitligt, säkert, stödjande, heltäckande, systematiskt, fungerande
Om policys, ansvar, uppföljning och utveckling
Om informationsvärdering (appraisal)
Om processbaserad klassificering
Om gallring och bevarande, grundat i informationsvärdering
Om upprättade, infångande, klassificering, åtkomstkontroll, lagring, användning, återanvändning, migrering, konvertering och avhändande/gallring av verksamhetsinformation

SS-ISO/TR 26122-2009  Information och dokumentation – Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation
Standarden beskriver tillvägagångssätt vid verksamhetsanalys och processkartläggning. 
 
SS-ISO 23081-1:2017 IDT Information och dokumentation – Dokumenthantering – Metadata för verksamhetsinformation – Del 1: Principer

SS-ISO 23081-2:2009 IDT – Del 2:  Frågeställningar till begrepp och införande

SS-ISO 23081 IDT – Del 3:  Metod för egenbedömning