Hur man skapar digitala lösningar

Det som beskrivs under ramverk, styrning och ledning handlar om varför vi skall syssla med informationsförvaltning och dokumenthantering. Hur det går till. Att förstå vad behoven är och vad som skall utföras. Detta skall sedan i de allra flesta fall utföras i en digital omgivning, med digitaliserad information och med digitala system. Hur vi får dessa system och arbetssätten kring dem på plats, är vad det handlar om i denna del av webplatsen.

Den förståelse som gjorts kring syfte och behov skall på något sätt hamna i de system man redan har, skall köpa in eller bygga så att rätt uppgifter kan utföras och på rätt sätt. Dessutom skall dessa system fungera i den miljö verksamheten har, IT-miljö och arbetsmiljö. De skall passa in i budget, och de skall gå att hålla igång, förvalta, över tid. De skall också passa ihop med andra system som verksamheten har, eller använder vilket också kan vara från externa aktörer. 

En utvecklingsprocess

Verksamheter har alltid en process på plats för att ta fram nya tekniska lösningar. Antingen är den känd, och styrd eller okänd och mera av att den händer. Ibland fullständig, oftast finns bara delar på plats. Inte ovanligt förväxlas den med process för att driva projekt. Det är inte samma sak. 

Under Anslutande ramverk står det en del om utvecklingsprocesser men egentligen är hela processen för ledning och styrning av informationsförvaltning, se Processer för styrning, de första stegen som man behöver i en utvecklingsprocess; Att förstå syfte och mål och kartlägga verksamhet, information och användare. Det är grunden. Det som sedan behövs är delar som andra kompetenser tillför; arkitektur, design, systemutveckling – detta är vad verksamheter behöver få på plats.

Det som beskrivs under ramverk kring syfte och mål med informationsförvaltning, kartläggning av information processer och användare är alltså en del av en utvecklingsprocess. Även metodiker som DIRKS och RbD adresserar syfte, vad och hur verksmaheten fungerar och vad som behöver göras. 

Men en utvecklingsprocess behöver flera delar:

 

 • Syfte och mål – Varför en lösning tas fram och vad den skall uppnå
 • Behov och kravbeskrivning – Vad lösningen skall göra och vilka användarna är
 • Lösningsförslag på konceptuell nivå – Hur detta skall lösas
 • Teknisk lösning –  Alltså vilka applkationer, databaser som behövs
 • Driftmiljö och infrastruktur

Sedan behöver även utvecklingsprocessen ha vissa egenskaper

 • Lösningen skall passa in i verksamhetens driftmiljö
 • Lösningen skall uppfylla säkerhetsmässiga krav
 • Lösningen skall uppfylla användbarhet (både färg och form och att arbetsflöden är smidiga)
 • Lösningen skall passa ihop med andra lösningar så att information kan flyta genom verksamheten och arbetsfaser

Detta kräver då ett antal roller och kompetenser

 • Arkitektroller som kan utveckla verksamheten och anpassa lösningen därefter
 • Arkitektroller som kan tekniken
 • Arkitektroller som kan helheten och verksamhetens alla olika lösningar
 • Designroller som kan användbarhet, arbetsflöden och vad användare behöver
 • Agila arbetssätt eller mera traditionella
 • En plats att vara på
 • En linje och projektorganisation som försörjer med resurser.

En utvecklingskultur

Det är nog hit som olika varianter av agila metodiker eller mera tradtionella hör. Grunden brukar vara Scrum, Kanban eller större ramverk som SAFE. Med tillägg som Common Sense Framework. 

Detta har också mycket med team och gruppdynamik att göra. 

Närliggande är projektkultur, hur man driver projekt.

Utvecklingsorganisation

Detta handlar om att det måste ifnnas en organisatorisk tillhörighet. Men också parallella enheter, som at tdet finns en projektorganisation, driftorganisation och olika produkt eller tjänsteorganisationer.

Utvekclingsorganisationen hör som vi redan sett också ihop med modellerna som beskrivs här på siten. DIRKS, RbD och andra har alla delar som är vad som behövs i utveckling och där de görs kan man säga då ingår i utvecklingsorganisationen.

Utvecklingsroller

Här finns de olika rollerna.

Hur man skapar digitala lösningar

Det som beskrivs under ramverk, styrning och ledning handlar om varför vi skall syssla med informationsförvaltning och dokumenthantering. Hur det går till. Att förstå vad behoven är och vad som skall utföras. Detta skall sedan i de allra flesta fall utföras i en digital omgivning, med digitaliserad information och med digitala system. Hur vi får dessa system och arbetssätten kring dem på plats, är vad det handlar om i denna del av webplatsen.

Den förståelse som gjorts kring syfte och behov skall på något sätt hamna i de system man redan har, skall köpa in eller bygga så att rätt uppgifter kan utföras och på rätt sätt. Dessutom skall dessa system fungera i den miljö verksamheten har, IT-miljö och arbetsmiljö. De skall passa in i budget, och de skall gå att hålla igång, förvalta, över tid. De skall också passa ihop med andra system som verksamheten har, eller använder vilket också kan vara från externa aktörer. 

En utvecklingsprocess

Verksamheter har alltid en process på plats för att ta fram nya tekniska lösningar. Antingen är den känd, och styrd eller okänd och mera av att den händer. Ibland fullständig, oftast finns bara delar på plats. Inte ovanligt förväxlas den med process för att driva projekt. Det är inte samma sak. 

Under Anslutande ramverk står det en del om utvecklingsprocesser men egentligen är hela processen för ledning och styrning av informationsförvaltning, se Processer för styrning, de första stegen som man behöver i en utvecklingsprocess; Att förstå syfte och mål och kartlägga verksamhet, information och användare. Det är grunden. Det som sedan behövs är delar som andra kompetenser tillför; arkitektur, design, systemutveckling – detta är vad verksamheter behöver få på plats.

Det som beskrivs under ramverk kring syfte och mål med informationsförvaltning, kartläggning av information processer och användare är alltså en del av en utvecklingsprocess. Även metodiker som DIRKS och RbD adresserar syfte, vad och hur verksmaheten fungerar och vad som behöver göras. 

Men en utvecklingsprocess behöver flera delar:

 

 • Syfte och mål – Varför en lösning tas fram och vad den skall uppnå
 • Behov och kravbeskrivning – Vad lösningen skall göra och vilka användarna är
 • Lösningsförslag på konceptuell nivå – Hur detta skall lösas
 • Teknisk lösning –  Alltså vilka applkationer, databaser som behövs
 • Driftmiljö och infrastruktur

Sedan behöver även utvecklingsprocessen ha vissa egenskaper

 • Lösningen skall passa in i verksamhetens driftmiljö
 • Lösningen skall uppfylla säkerhetsmässiga krav
 • Lösningen skall uppfylla användbarhet (både färg och form och att arbetsflöden är smidiga)
 • Lösningen skall passa ihop med andra lösningar så att information kan flyta genom verksamheten och arbetsfaser

Detta kräver då ett antal roller och kompetenser

 • Arkitektroller som kan utveckla verksamheten och anpassa lösningen därefter
 • Arkitektroller som kan tekniken
 • Arkitektroller som kan helheten och verksamhetens alla olika lösningar
 • Designroller som kan användbarhet, arbetsflöden och vad användare behöver
 • Agila arbetssätt eller mera traditionella
 • En plats att vara på
 • En linje och projektorganisation som försörjer med resurser.

En utvecklingskultur

Det är nog hit som olika varianter av agila metodiker eller mera tradtionella hör. Grunden brukar vara Scrum, Kanban eller större ramverk som SAFE. Med tillägg som Common Sense Framework. 

Detta har också mycket med team och gruppdynamik att göra. 

Närliggande är projektkultur, hur man driver projekt.

Utvecklingsorganisation

Detta handlar om att det måste ifnnas en organisatorisk tillhörighet. Men också parallella enheter, som at tdet finns en projektorganisation, driftorganisation och olika produkt eller tjänsteorganisationer.

Utvekclingsorganisationen hör som vi redan sett också ihop med modellerna som beskrivs här på siten. DIRKS, RbD och andra har alla delar som är vad som behövs i utveckling och där de görs kan man säga då ingår i utvecklingsorganisationen.

Utvecklingsroller

Här finns de olika rollerna.