Vi tror också att det behövs en förståelse för hur de system och applikationer som sedan byggs eller köps in fungerar på en mera teknisk nivå. Detta är en sådan förenklad bild men som ändå lyfter fram viktiga aspekter för en mera verksamhetsnära publik: 

Tjänsten och produkten finns till för kunder, användare och för att lösa det uppdrag verksamheten har.

Bilden visar en klassisk beskrivning av en tjänst eller produkt som en ’trelagersmodell’. Bestående av; ett system eller applikation, information som hanteras av systemet, ett gränssnitt mot användare, webläsare, mobiltelefoner till exempel.

Den ingår också i den totala verksamheten genom att den på något sätt hör ihop med infrastruktur, verksamhetens egen eller molntjänster som accessas inifrån verksamheten via nätverk, brandväggar osv.

Den arbetar nästan alltid tillsammans med andra tjänster och produkter, system och information som verksamheten.

Ofta finns även anslutningar till andra, externa aktörer, till exempel för att hämta geodata, användarinformation, kreditupplysning.

Det som denna bild bidrar till är förståelse för vad som behöver göras för att få digitala system och applikationer på plats. Genom att dela upp tjänsten i övergripande beståndsdelar är det återigen enklare att förstå vilka kompetenser coh förmågor som behövs i verksamheten, som arkitekter, användbarhetsexperter men också systemutvecklare, testare och drift och förvaltning. Även om dessa ännu inte alls är med i bilden.

Det som inte heller är med är tekniska lösningar, plattformar, utvecklingsverktyg, databaser men det ger en ingång till att positionera dessa vid behov.

Vad denna bild också ger en ingång till är hur vi kan börja föreslå hur system faktiskt skall byggas, installeras, konfigureras och hur de kan integreras eller exponera api’er så att systemen använder samma information eller hämtar redan befintlig information från egna eller andra tjänster. Vi har början till att skapa en sammanhållen upplevelse och en sammanhållen leverans för användare och kunder.

Tillbaka https://informationsforvaltning.com/digitalisering-metodik/