Utifrån en förståelse vad digitala tjänster gör och hur de är uppbyggda ser vi också att det behövs en förståelse kring hur de tas fram. Det som brukar kallas ’digitalisering’. Vi tror att det ofta saknas ett helhetsperspektiv och en förståelse för att detta är ett kontinuerligt skeende. 

Tjänster och produkter finns till för verksamhetens uppdrag och dess användare och kunders behov.

Det här är dock nästan aldrig statiskt utan förändras hela tiden. System och applikationer uppdateras. Verksamheten förändras, eller det kommer insikter om sätt att förenkla. Användare ser nya behov eller har förslag på bättre användbarhet. Vi tror därför att det behövs ett synsätt som är mera dynamiskt.

För att adressera detta finns det olika sätt att beskriva utveckling av digitala tjänster och detta är en version. Behov förstås och man formulerar krav. Man designar en lösning och bygger den. Lösningen införs och förvaltas. Det här är de klassiska stegen som finns i många varianter. Vad vi tror är viktigt att lyfta fram är att detta inte är en linjär process utan något som både behöver göras i korta iterationer och på ett utforskande sätt. Att lägga mycket tid på förståelse av vad behoven verkligen är, och mycket tid på hur man bäst löser detta. Och att detta sker bäst genom ett experimentdrivet arbetssätt.

Det behövs också en styrande och ledande mekanism i form av beslut, uppdrag, mandat och resurser för att driva utvecklingen. Det behövs planering och uppföljning av utförande. Och det behövs förändring och utbildning.

Det vi tror är att det som sker i branschen kring agile utveckling och design thinking är värt att adressera, att lära sig av och se hur man kan tillämpa. Det är metodiker som fungerar bra i många andra sammanhang och det bör kunna bidra även kring informationsförvaltning.

Vår modell, vad vi tror, är att det behövs både en mera lättrörlig, agile och design-thinking inspirerat arbetssätt tillsammans med en mera strikt projektledning, och styrande och ledande sätt och vi vill försöka adressera hur dessa två kan fungera ihop.

Tbd hur detta kan styrka och stödja och supportera infoförvaltning genom förståelse osv. Men…

Typiska exempel: Här kan vi skapa förutsättningar, från beställare och den mera operativa ledningen kring att system behöver tas fram på ett gemensamt sätt, utifrån gemensamma behov, alltså besluta om och driva en sammanhållen upplevelse och sammanhållen leverans. Samt en praktisk roadmap hur vi når dit eftersom det ofta är svårt att bygga om allt samtidigt så behövs en iterativ planering som utgår från värde för användare och verksamhet. Hur man gör det, är syftet med denna nivå.

Denna bild lägger till den organisatoriska loopen. Digitalisering måste alltid pågå i någonslags organisatorisk omgivning som står för resurser, medel, lokaler osv.

Tillbaka https://informationsforvaltning.com/digitalisering-metodik/