Denna del beskriver mindset, metodiker och verktyg. Den är vad som brukar kallas en ‘body of knowledge’, en samling kategoriserade ämnen och beskrivningar ordnade i en hierarki och taxonomi.

Roller                                                                                                                                 

Den Dynamiska Loopen                                  

Roller och Team                                                                        

Digitaliseringens Plats 

Gapet mellan Verksamhet och IT:  klicka här

 

V-Modellen

Metodiker

Modeller

Digitala produkter                                                                                                                  

tbd

tbd

tbd