Grafer

Bilder för nedladdning. 
Vid användande i samband med publicering, ange källa: NLA.

Illustration till ett ramverk för informationsförvaltningen. 
Ledningens viktigaste uppgift är att skapa, implementera och àjourföra de regelverk som krävs för styrning av informationsförvaltningen. 

Informationssäkerhetsansvariga, verksamhetsarkitekter och systemförvaltare är viktiga allierade i arbetet för en god informationsförvaltning.

Uppdraget, verksamheterna, processerna och systemen bidrar till en arkitektur som som speglas i informationsförvaltningen.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) är en ramverk för Enterprise Architecture. Den beskriver utredningsmoment som även förekommer i informationsförvaltning enligt ISO 30300 (LVI).

Ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS, ISO 27000) kopplar riskanalys och säkerhetsarbete till de processer där informationen hanteras.