Ytterligare information

Presentation från årsmöte 2022