Ytterligare information

Författare

Katrin Askergren, Erik Borglund, Elisabeth Ivarsson, Hanna Johansson, Katharina Prager, Fredrik Samson, Eva Toller

Tryckår

2009

Sidantal

217

Boken är ett unikt projekt som förenar forskning, stat och näringsliv. Den belyser e-arkivet utifrån referensmodellen OAIS och är den första i sitt slag i Sverige. OAIS, som har sina rötter i USA och NASA, beskriver de olika delarna i den elektroniska informationens livscykel och hjälper it-tekniker, arkivarier och ledningspersoner att prata samma språk, trots olika bakgrund och förståelse för de ingående delarna i arkivsystemet.

I sju kapitel beskriver författarna på ett pedagogiskt sätt e-arkivet i teori och praktik. Boken ger bred och fördjupad kunskap om e-arkivering och är tänkt som en handbok, lärobok och inspirationskälla för alla som arbetar med, studerar eller är intresserade av e-arkivering.

Pris: 290 kr för medlemmar / Övriga 490 kr

490kr