Ytterligare information

Författare

Leif Gidlöf (red)

Tryckår

1986

Sidantal

93

Förlag

Näringslivets Arkivråd

Arkivarien i företaget måste vara lyhörd för speciella förutsättningar och behov i den dagliga verksamheten, liksom för den tekniska utvecklingen med dess möjligheter och konsekvenser. Arkivet får inte bli betraktat som en improduktiv belastning eller ett objekt för tillfällig kultursponsring.

En seriös och välplanerad arkivgallring som bedrivs effektivt och kostnadsmedvetet, men samtidigt tar långsiktiga hänsyn är av vital betydelse för arkivfunktionens ställning i stort inom företaget och därmed också de praktiska arbetsmöjligheterna för berörd personal. Både på kortare och längre sikt bör detta ligga i företagets egenintresse.

Det skriver Leif Gidlöf i sitt förord till Gallra rätt. I boken behandlar enskilda författare olika delar av gallringsproblemet utifrån sina kunskaper och erfarenheter.

Näringslivets Arkivråd har alltifrån sin tillkomst haft utbildning och publikationsverksamhet som grund för sitt program, med syftet att försöka tillgodose vårt gemensamma behov av fortbildning.

Pris: 30 kr för medlemmar / Övriga 50 kr

50kr