Ytterligare information

Detta är en artikel från tidskriften Arkiv om vikten av en gemensam bild av verksamheten och hur IT-arkitektur kan hjälpa med detta.

0kr