Boken om informationsförvaltning

Ytterligare information

Författare

Tom Sahlén

Tryckår

2016

Sidantal

312

Förlag

Näringslivets Arkivråd

Detta är boken Boken om informationsförvaltning i offentlig och privat sektor.

Boken be­handlar ämnet informa­tionsförvaltning i ett brett perspektiv, med utgångspunkt i pågående para­digm­skifte, där industrisamhällets analoga doku­menta­tion ersätts med en digital. Det nya paradigmet kräver ett förnyat förhållande till arkivteorin och ett standardiserat ramverk som innefattar modeller för verksamhetsanalys och processdokumentation, informationsvärdering, dokumentationsplanering och redovisning av digitala informationslager.

Boken är indelad i fyra avsnitt: Tradition och uppbrott, Den nya informationsförvaltningen, Instrument för informationsförvaltare samt Informationsförvaltningens huvudfunktioner, vilket för läsaren möjliggör fördjupning i enskilda delar.

Boken är skriven av Tom Sahlén, verksam som arkivkonsult med bakgrund från bl.a. Riksarkivet, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Pris: 390 kr för medlemmar / Övriga 600 kr

600kr