Ytterligare information

Författare

Fia Ewald

Tryckår

2018

Sidantal

289

Förlag

Näringslivets Arkivråd

Informationssäkerhet är ett område som ständigt ökat i betydelse under senaste decennierna. För både privata och offentliga organisationer är information den centrala resursen som gör att verksamheten kan utföra sitt uppdrag. Till detta kommer allt fler externa krav på att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Trots detta finns påfallande litet skrivet om hur en organisation kan lösa uppgiften med att ha en fungerande informationssäkerhet med en rimlig insats. Den här boken handlar om hur man kan förbättra sin informationssäkerhet och samtidigt få högre kvalitet i informationshanteringen. Frågor som tas upp är bland annat hur man kan införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), vikten av en god säkerhetskultur, informationsklassning och riskanalys samt hur man kan få in informationssäkerhet i verksamhetsplaneringen.

Boken är skriven av Fia Ewald som är verksam som arkivkonsult med bakgrund som bl.a. chef för enheten för systematisk informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Pris: 495 kr för medlemmar / Övriga 745 kr

745kr