Ytterligare information

Författare

Daniel Klockhoff, Mats Larsson, Pentti Latva-Koivisto, Margareta Linday Natt och Dag, Sam Litzing, Pontus Staunstrup

Tryckår

2001

Sidantal

48

Under de senaste åren har företag och organisationer valt att placera sina arkiv utanför den egna organisationen. Det har skett genom outsourcing eller entreprenad hos depåföretag eller andra som på uppdrag förvaltar arkivhandlingar. Detta tillvägagångsätt har nu fått en sådan omfattning att det finns anledning att samla gjorda erfarenheter och iakttagelser: vad händer när arkivet outsourcas eller läggs ut på entreprenad? blir man av med ett problem men får andra i stället? hur påverkas informationsförsörjningen? Boken belyser vardagens behov när det gäller styrning av arkiveringen och ger en lång rad tips kring den praktiska hanteringen, när på detta sätt flera parter är inblandade.

Tre olika perspektiv presenteras • företagets och organisationens • depåföretagens och arkivinstitutionens • användarens och forskaren

Pris: 60 kr för medlemmar / Övriga 150 kr

150kr