Exempel från den metodik som beskrivs här på webplatsen

Beskriv att utvecklinsprocessen redan börjat i och med ‘Kartläggning av processer’ och dess användare, samt ‘Kartläggning av information’. 

Och hur man kan stärka dessa delar och ansluta till det fortsatta arbetet horisontellt, dvs få in lösningen i andra lösningar och värdeflöden i verksamheten för gemensam leverans. Vertikalt för hur lösningen realiseras på bra sätt, alltså rätt produkt. Samt konceptuellt, att det blir rätt lösning – dvs hur man fångar behov. Och så hur man får lösningen säker, möjlig att drifta och förvalta.